16,7 мільйонів підуть в офшори на сповіщення про паводки на Буковині?..

0
237
Загрузка...

І знову скандальна історія за участю «правильних» представників чинного антинародного режиму – цього разу замішаний депутат міської ради Андрій Кавуля, який в цілому має доволі позитивний імідж.

Але… Очолюване ним управління водних ресурсів фігурує у «дивній» справі, яка веде в офшори, як стверджує спільнота Закупівлі Чернівці в ФБ:

«Багамські паводки

16,7 мільйонів гривень з Європи підуть багамській фірмочці на сповіщення про паводки на Буковині.

Зламались? А не варто. Адже такі чернівецькі реалії

У липні 2017 року Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів уклало 3 додаткових угоди з Приватним акціонерним товариством “Банкомзв’язок” на проведення наступних робіт (http://bit.ly/2wWz9xj):
1. Доповнення ГІС системи та моделювання карт можливих ризиків – 9,8 млн. грн..
2. Будівництво автоматичних станцій в рамках проекту “Попередження і захист від паводків в верхніх басейнах річок Сірет і Прут, шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT MIS ETC 966” – 3,3 млн.грн.
3. Розширення системи оповіщення – 3,6 млн.грн.

Загальна вартість замовлених робіт ПАТ «Банкомзв’язок” за рахунок грантових коштів ЄС становить 16,7 млн.грн.

Власником ПАТ «Банкомзв’язок» є багамський оффшор «Дітел, інк. (Ditel, inc.)».

Попередні договори по цьому проекту були укладені ще у 2014 році. Портал http://nashigroshi.org подавали інформацію про виграш цієї фірми – http://bit.ly/2wWF4m9».

Цікаво, як це пояснить сам Андрій Кавуля…

Ось інформація на цю тему від нього:

Удосконалення системи протипаводкового захисту на Прикарпатті
Як відомо Прикарпатський регіон є одним з найбільш
паводконебезпечних регіонів Європи, тому саме запобігання та реагування на ці
природні явища є найбільш актуальними питаннями. Вектор розвитку системи
протипаводкового захисту для Прикарпаття був визначений після
катастрофічного паводку 2008 року відповідною Схемою, де на ряду із
традиційними методами пасивного захисту передбачено і активний захист через
управління витратами води, а також впровадження автоматизованої
інформаційно-вимірювальної системи (АІВС) «Прикартпаття».
Враховуючи транскордонність основних річок регіону, проблема захисту
від паводків, носить міжнародний характер, і її вирішення потребує об’єднання як
науково-технічних потенціалів так і фінансових ресурсів зацікавлених держав.
Уособленням такого об’єднання є трьохсторонній великомасштабний
проект «Попередження і захист від паводків в верхніх басейнах річок Сірет і
Прут, шляхом впровадження сучасної системи моніторингу з автоматичними
станціями – EAST AVERT» MIS ETC 966, назва якого одночасно відображає
мету та спосіб її досягнення.
В проекті задіяно 8 партнерів із України, Румунії та Республіки Молдова,
кожен із яких забезпечує реалізацію різних заходів на своїй території.
Фінансування проекту забезпечується Євросоюзом в об’ємі близько 9 млн.
євро із яких для Дністровсько-Прутського БУВР передбачено менше 4 млн. євро,
що становить 43,19 % від загального об’єму фінансування проекту. Із них більше
3,5 млн. євро – фінансування Євросоюзу та 438 тис. євро – співфінансування
управління, що складає 10,96% від загальної суми.
Заходи, передбачені проектом, впроваджуються на території басейнів
річок Прут та Сірет і є логічним продовженням розпочатої роботи по
впровадженню сучасних засобів прогнозування та реагування на загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій в Україні.
Основними цілями проекту є:
– забезпечення високого рівня кількісного моніторингу в басейнах річок
Прут та Сірет;
– удосконалення системи попередження, прогнозування та моделювання
проходження надзвичайних ситуацій;
– підвищення потенціалу реагування.
Поставлені цілі будуть досягнуті шляхом:
1. будівництва автоматизованих гідрометеорологічних станцій, яких зараз
функціонує в басейнах Прута та Сірету 29;
– 23 поста по вимірюванню рівнів води (із них 10 в Чернівецькій обл.);
– 5 гідрометричних переправ (із них 2 в Чернівецькій обл.);
– 20 опадомірів (із них 8 в Чернівецькій обл.).
2. будівництва берегоукріплень довжиною 700 м;
3. розробки програмних комплексів для прогнозування погоди, рівнів та
витрат води;
4. створення програмного комплексу моделювання зон затоплення
паводками різної забезпеченості;
5. впровадження геоінформаційної системи по басейнах річок;
6. створення карт ризиків та небезпек;
7. розробки веб-ресурсів для трансляції гідрометеорологічних даних із
автоматизованих станцій та різних тематичних карт (веб-портал);
8. встановлення елементів системи оповіщення в населених пунктах яких
на даний час в становлено в 7-ми точках і планується встановити ще у 17-ти;
9. створення 3-х диспетчерських центрів збору, аналізу та передачі
інформації на базі Дністровсько-Прутського БУВР, Чернівецького гідрометцентру
та Івано-Франківського облводресурсів.
Для забезпечення експлуатації створюваної системи в Дністровсько-
Прутському БУВР шляхом оптимізації розширено штат відділу техногенно-
екологічної безпеки та створено службу експлуатації АІВС.
Як видно із вище викладеного, реалізація проекту здійснюється широким
фронтом заходів, що значно ускладнює процес їх впровадження. Не зважаючи на
те, що до виконання покладених завдань залучені кращі фахівці, на даний час
залишається ряд питань, що потребують вирішення, зокрема:
– оптимізація роботи прогнозуючих та моделюючих програмних
комплексів;
– внесення необхідних змін до розроблених веб-ресурсів;
– розробка ряду нормативних документів, що регламентуватимуть
роботу системи на різних рівнях та в різних умовах;
– тривале спеціалізоване навчання фахівців по кожному напрямку
та інше.
Враховуючи продовження терміну реалізації проекту до кінця 2017 року,
за рахунок економії коштів планується: будівництво 6 нових автоматизованих
станцій, доповнення до 14 існуючих; розширення системи оповіщення та
встановлення відповідного обладнання в 17 населених пунктах; доповнення ГІС
системи та моделювання можливих ризиків і небезпек; будівництво більше 200 м
берегоукріплення.
Впровадження такого великомасштабного проекту в Дністровсько-
Прутському БУВР дає можливість перевести систему реагування при загрозі та
виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних з водним фактором на якісно
інший рівень, втілюючи передові технології та сучасний погляд на управління
ризиками в розрізі басейнів річок.
Тендер на проведення основного об’єму робіт ще у 2014 році по всім
основним напрямкам виграла організація АТ «Банкомзв’язок», яка окрім
використання власних потужних технічних та інтелектуальних можливостей,
залучила кращих в Україні фахівців для виконання окремих видів робіт, таких як:
аерофотозйомка, створення геоінформаційної системи, розробка прогностичного
та моделюючого програмного забезпечення, веб-ресурсів, створення системи
оповіщення та інше.
Враховуючи, що в рамках проекту створюється дуже складна
багаторівнева система раннього виявлення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
водним фактором, де впроваджуються передові технології вимірювання
гідрометеорологічних показників, прогнозування, моделювання та оповіщення,
необхідна злагоджена робота фахівців найвищого рівня, яку повною мірою
вдалося забезпечити АТ «Банкомзв’язок».
Виходячи із високого ступеню складності виконаних на сьогодні робіт,
Дністровсько-Прутським БУВР продовжиться співпраця із АТ «Банкомзв’язок»,
яке окрім впровадження нових запланованих заходів в проекті, забезпечить
вдосконалення вже створених технічних та технологічних комплексів, проведення
навчання фахівців БУВР по різним напрямкам використання і обслуговування
системи, а також тренування в умовах змодельованої або справжньої
надзвичайної ситуації.
Створена мережа гідрометеорологічних станцій, система оповіщення,
програмні комплекси в подальшому потребуватимуть належного рівня
обслуговування, яке зможуть здійснювати фахівці басейнового управління
отримавши необхідний рівень кваліфікації в ході навчання.
Враховуючи, що система гідрометеорологічних постів, програмні
комплекси та ГІС значною мірою є авторською розробкою АТ «Банкомзв’язок»,
то цілком очевидно, що розглядаючи питання подальшої співпраці БУВРом
прийнято рішення на користь зазначеного акціонерного товариства, оскільки
тільки вони здатні як вдосконалити власні розробки, так і продовжити
впровадження інших запланованих заходів.
У 2014 році Дністровсько-Прутське БУВР перевіряла Державна фінансова
інспекція на предмет дотримання умов контракту проекту, чинного законодавства
України, а також якості реалізованих заходів і їх відповідність технічним
завданням. Згідно акту перевірки суттєвих недоліків не виявлено.
Окрім того при Чернівецькій облдержадміністрації створена
моніторингова комісія по впровадженню великомасштабного проекту EAST
AVERT, на засіданні якої детально проаналізовано стан виконання проекту та
визначено подальші кроки втілення поставлених цілей. Всі пропозиції і вказівки
моніторингової комісії прийняті АТ «Банкомзв’язок» до неухильного виконання
із постійним інформуванням Дністровсько-Прутського БУВР та Чернівецької
облдержадміністрації щодо стану реалізації визначених заходів.
Підсумовуючи вище викладене, зважаючи на рівень складності
поставлених завдань, об’єми виконаних робіт та необхідність в досить стислі
терміни завершити проект, виконавши всі умови технічних завдань, було
прийнято цілком обґрунтоване рішення про те, що закінчувати реалізацію
великомасштабного проекту EAST AVERT, як головний підрядник, повинно АТ
«Банкомзв’язок».
А. Кавуля

***

***

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ