В судах зйомку портативними засобами можна проводити без дозволу суду

0
361
Загрузка...

Варто знати, що під час ідкритих судових засідань здійснення фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів реалізується без отримання окремого дозволу суду.

РОЗ`ЯСНЕННЯ

«Про судову практику застосування положень ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в частині забезпечення права на проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів», – без отримання окремого дозволу суду

Неурядовою організацією «Відкрита Україна» в межах реалізації проекту «Відкритий Суд», за партнерства з Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 70 національними судами, Проектом Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» та WNISEF здійснено відео-фіксацію понад 3000 судових справ в порядку цивільного, господарського, кримінального, адміністративного судочинства.

З метою забезпечення правильного та однакового застосування законодавства в процесі розгляду судами України цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справ в частині забезпечення реалізації положень ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та гарантування права на проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів, ГО «Відкрита Україна» (Проект «Відкритий Суд») вважає за необхідне надати судам, прокурорам, адвокатам, юристам, представникам засобів масової інформації та іншим особам, які беруть участь у судовому засіданні у якості сторін, третіх осіб, або знаходяться в залі судового засідання на законних підставах («вільні слухачі») такі роз’яснення :

1. Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

У Рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 Конституційний Суд України зазначив, що верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони.

2. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Натомість, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України).

3. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 129 Конституції України, до основних засад судочинства віднесено гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.

4. На розвиток конституційних гарантій гласності судового процесу спрямовані окремі положення чинного законодавства, які регламентують порядок реалізації права зацікавленої особи на проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео – та аудіо запису.

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ